Privacy Verklaring

Praktijk Visscher is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Praktijk Visscher verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt mondeling en in correspondentie
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Visscher verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • de gezondheid betreffende gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijkvisscher.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

 • Praktijk Visscher verwerkt persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals beschreven in de WGBO. Deze wet regelt de dossiervorming in de gezondheidszorg.
 • Het afhandelen van uw betaling al of niet met uw zorgverzekeraar
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we gegevens bewaren

Praktijk Visscher zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 15 jaar.

Delen met anderen

Praktijk Visscher verstrekt gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

De website maakt gebruik van “cookies” om uw online ervaring te personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een webpagina-server op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw computer af te leveren. Cookies zijn uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt. Wij kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische doeleinden om onze Website en Diensten te exploiteren. U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren als u dat wilt. Als u ervoor kiest cookies te weigeren, kunt u mogelijk de functies van de website en services niet volledig ervaren.
Er zijn twee soorten cookies die worden gebruikt op praktijkvisscher.nl:

 • Ons inhoudbeheersysteem maakt gebruik van cookies om informatie bij te houden die nodig is om de site te exploiteren, waaronder het toestaan ​​van leden om in te loggen, commentaar te geven en interactie te hebben met hun lidmaatschap.
 • Deze site gebruikt Google Analytics om het sitegebruik te volgen om de services voor iedereen te verbeteren. De tracking-cookie van Google Analytic heeft nul remarketing (wordt niet gebruikt om bij te houden zodra u de site verlaat) en maakt gebruik van de IP-anonimiseringsfunctie om de individuele privacy te beschermen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijkvisscher.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Praktijk Visscher zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Praktijk Visscher neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkvisscher.nl

Disclaimer

Praktijk Visscher (Kamer van Koophandel: 7132711), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot praktijkvisscher.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Praktijk Visscher behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website. Praktijk Visscher spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Praktijk Visscher. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Praktijk Visscher nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Praktijk Visscher. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Praktijk Visscher, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Scroll naar top